Product informatie

Klik hier als u de Steamexfire 2500 in werking wilt zien

De Steamexfire is een high flow inert gas generator, aangedreven door een straalmotor, die een grote hoeveelheid zuurstofarme stoom/waterdamp produceert. Wanneer dit mengsel in een ruimte wordt geblazen waarin een brand woedt, zal het vuur snel worden onderdrukt omdat twee van de drie elementen uit de branddriehoek worden gereduceerd en geëlimineerd, namelijk zuurstof en warmte. Nadat een brand is onderdrukt, kan de brandweer een veilige en snelle eindcontrole uitvoeren.
 

Brandstof zuurstof en warmte

Voorbeelden toepasbaarheid Steamexfire systeem:
  - Opslagloodsen
  - Silo’s
  - Tunnels
  - Ondergrondse bouwwerken
  - Scheepsbranden
  - Verbrandingsinstallaties
  - Preventieve inertisatie in het algemeen 
  - Mechanische parkeerruimtes

Voordelen Steamexfire systeem:
  - Aanvalsteam hoeft niet naar binnen
  - Geen leiding infrastructuur nodig
  - Direct koelende werking met instandhouding van de constructie
  - Zeer gering waterverbruik
  - Inertisatie reduceert en elimineert explosiegevaar
  - Snel inzetbaar met eenvoudige bediening


Laatste nieuws

02/12/2014

Laatste nieuws

25/11/2014